Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2014/07/10
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa

?

Lasarte-Orian 2013. urtean merkataritzako, ostalaritzako eta zerbitzu pertsonaletako enpresa txikiak sortzen laguntzearren diru-laguntzak emateko oinarri espezifikoak. 

Orrialde hau ez dago argitaratuta

Orrialde hau ez dago argitaratuta Euskaraz


| Kale Nagusia, 22 - 20160. Telef: 943376055, Faxa: 943372659 P2009500F | © 2007 Lasarte-Oriako Udala · Ayuntamiento de Lasarte-Oria